Utvalg for den historiske instrumentsamlingen

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen arbeider med katalogisering, oversikt, plassering, bruk og lagring av Musikkhøgskolens samling av historiske instrumenter.

Medlemmer

  • Hans Olav Gorset, leder
  • Peter van Tour
  • Erlend Hovland
  • Anders Eggen, sekretær

Utvalget fungerer fram til 2021.

Mandat

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen skal

  • videreføre arbeidet med katalogisering av samlingen på en hensiktsmessig måte
  • fremme forslag om og holde oversikt over instrumentenes fysiske plassering i NMHs lokaler
  • fremme forslag til framtidig plassering og bruk av instrumentene enten i NMHs lokaler eller alternativt i andre lokaler
  • bidra til at instrumentene lagres forsvarlig og på en slik måte at de er lett tilgjengelige i forskningsøyemed
  • sørge for at samlingen gis en plassering og et uttrykk som synliggjør overfor skolens studenter, ansatte og gjester hvilken betydning samlingen har for NMH

Utvalget vurderer selv behovet for å hente inn støttende faglig spisskompetanse i tilknytning til arbeidet.

Statusrapport studieåret 2017-2018

Et av Musikkhøgskolens fineste instrumenter, en viola da gamba av Joachim Tielke, er kommet «hjem» igjen etter å vært utlånt til Ringve museum i Trondheim for en midlertidig utstilling «I grevinnens tid».

Et nytt instrument (en harpe) er plassert på sokkel inne i biblioteket. Den japanske tromma litt lenger borte i gangen ved CDene har også fått ny sokkel. Skilting er justert.

I forbindelse med oppussing av administrasjonen i 3. etasje, måtte en monter med harpelutten fjernes, og den er nå plassert i 2. etasje.
 
Instrumentsamlingens katalog er i ferd med å legges inn i databaseprogrammet Primus, som er svært utbredt i norske museer og samlinger. Det er KulturIT som gjør dette. Tanken er at samlingen skal bli tilgjengelig på DigitaltMuseum. Dette vil ta noe tid, men etter hvert er katalogen på plass.

Sist oppdatert: 30. september 2019