Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

Medlemmer 2017-2021

 • Hilde Ringlund, leder
 • Bjørg Lewis
 • Harald Aadland
 • Monika Holst-Olsen, studentrepresentant
 • Anders Eggen, sekretær

Planer for eksisterende samling

 • Utvalget vil arbeide videre med remontering av kunsten som er i NMHs eie slik at den kan presenteres på en best mulig måte.
 • Utvalget utarbeider en folder/brosjyre og en elektronisk katalog der kunst kan presenteres for ansatte, studenter og gjester.
 • Avsluttende arbeid med Knut Steens Hexacord i Lindemansalen

Planer for ny kunst

 • Utvalget vil fortsette arbeidet med fotografisk utsmykning flere steder i bygningene.
 • De nye lokalene i Furuholmen-gården skal befares og utvalget vil samarbeide med dem som skal flytte om ev. utsmykning.
 • Videre planlegges en bedre presentasjon av studentenes og ansattes arbeid, prosjekter og utmerkelser i fellesområdene.

 

Sist oppdatert: 11. oktober 2019