Råd for samarbeid med arbeidslivet

Rådet skal identifisere utfordringer for framtidas musikkutdanninger, utarbeide strategi, vurdere tiltak, gi råd om nyskapning, entreprenørskap og praksisordninger.

Medlemmer

Representanter fra Norges musikkhøgskole:

 • Peter Tornquist, rektor.
 • Hilde ringlund, prorektor.
 • Bjørg Bjøntegaard, viserektor.
 • To representanter for Studentutvalget (SUT).

Reprentanter fra arbeidslivets parter:

 • Hans Ole Rian, Musikernes fellesorganisasjon (MFO).
 • Anders Hovind, Musikernes fellesorganisasjon (MFO).
 • Asbjørn Schaathun, Norsk komponistforening.
 • Lars Emil Johannessen, Kommunenes sentralforbund.
 • Håkon Berge, Norsk teater- og orkesterforening.

Representanter oppnevnt av rektor:

 • Hege Duckert, kulturredaktør NRK.
 • Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet.
 • Ellen Horn, teatersjef Riksteateret.
 • Martin Revheim, hussjef i Sparebankstiftelsen (Kulturhuset Banken).
 • Ingrid Røynesdal, avdelingsdirektør ved Edvard Grieg Museum Troldhaugen.

Kommentar til sammensetningen

På bakgrunn av føringene fra styret er rådet sammensatt av tre hovedgrupper:

 • Fem medlemmer fra NMHs ledelse og studentene.
 • Fem medlemmer for arbeidslivets parter. Her legges vekt på at det er de største arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjonene for de yrkesgrupper NMH utdanner for. På arbeidsgiversiden vil det være Norsk teater- og orkesterforening, som representerer de profesjonelle ensemblene, og Kommunenes sentralforbund, som representerer arbeidsgivere for musikkpedagogisk personale. På arbeidstakersiden er Musikernes fellesorganisasjon den organisasjonen som organiserer den desidert største delen av kandidatene fra NMH. I tillegg er Norsk komponistforening en viktig organisasjon for en tallmessig riktignok relativt fåtallig yrkesgruppe.
 • Fem til syv fritt oppnevnte representanter fra musikklivet og viktige fagfelter for framtidas musikkutdanning. Dette er fritt valgte medlemmer som kan tilføre NMH viktige impulser i kraft av egen fagkompetanse og erfaringer fra viktige fagområder for utviklingen av framtidas musikkutdanning.

Mandat

Rådet skal

 • ha hovedfokus på å identifisere utfordringer for framtidas musikkutdanninger, med sikte på at Norges musikkhøgskole skal ha et utdanningstilbud som holder høy kvalitet, er yrkesrelevant og internasjonalt konkurransedyktig
 • vurdere Norges musikkhøgskoles tiltak for samarbeid med arbeidslivet knyttet til enkeltprogrammer og gi råd om hvordan samarbeidet kan videreutvikles for å sikre en god og varig dialog med arbeidslivet
 • vurdere og gi råd om studienes innretning mot nyskaping og entreprenørskap
 • vurdere eventuell opprettelse av avtakerpaneler
 • vurdere og gi råd om praksisordninger i utdanningene
 • vurdere og gi råd om Norges musikkhøgskoles etter- og videreutdanningstilbud
 • utarbeide et forslag til strategi for samarbeid med arbeidslivet

Strategi

Sist oppdatert: 15. april 2016