Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen.

Samarbeidsutvalget møtes før hvert styremøte og drøfter sakene som skal opp.

Medlemmer

 • Leder for Forskerforbundet ved NMH, Anders Eggen
 • Leder for Creo – forbundet for kunst og kultur ved NMH, Håkon Kvidal
 • Leder for Parat ved NMH, Åse Karin Hjelen
 • Direktør Tove Blix
 • Leder for Seksjon for økonomi, personal og arkiv Cathrine Bøgestub
 • Rektor Peter Tornquist
 • Karl Gunnar Ekblad (sekretær)

Utvalget er reoppnevnt for rektoratperioden fram til 31. juni 2021.

Årshjul for ordinære saker

 • Oversikt over bruk av HTA pkt. 2.5.5 – februar
 • Oversikt over hvem som ansettes og hvem som slutter – hver måned
 • Årlig revidering av særavtale for produksjonsseksjonen – juni
 • Informasjon om styresaker på kommende møte – februar, mai, september, november
 • Drøfting styresaker etter at styrepapirer er sendt ut – mars, juni, oktober, desember
 • Medbestemmelse ift årsplan og budsjettprosess – juni, september
 • Bruk av midlertidige stillinger – februar
 • Årlig evaluering av tilpasningsavtalen – mars
 • Evaluering av lokal lønnspolitikk – mai
 • Lokale lønnsforhandlinger – september, oktober, november

Møter 2019

Møter 2018

Sist oppdatert: 20. februar 2020