Skikkethetsnemnda ved Norges musikkhøgskole

Sittende skikkethetsnemd er oppnevnt for perioden 2017–2020 (med enkelte justeringer i juni 2019).

Medlemmer

 • Leder for skikkethetsnemda: Brit Ågot Brøske, fagseksjonsleder.
 • Institusjonsansvarlig for skikkethet: John Vinge, faglærer.
 • Signe Kalsnes, faglærer.
 • Vegar Storsve, faglig leder for studieprogram.
 • Elisabeth Pedersen Lange, ekstern representant med juridisk embetseksamen.
 • Kirsten Fuglseth, representant fra praksisfeltet.
 • Per Gjermund Storrø, representant fra praksisfelt.

Studentrepresentanter

 • Susanne Trinh, studentrepresentant.
 • Håkon Anvik, studentrepresentant.

Skikkethetsansvarlig: John Vinge.

Sekretær: Christian Vinje.

Skikkethetsnemdas sammensetning

I henhold til forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning skal styret selv oppnevne en skikkethetsnemd, jf. § 6.

Skikkethetsnemda består av

 • en faglig leder for institutt eller fakultet for lærerutdanningen eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon
 • en faglig studieleder for lærerutdanningene eller helse- eller sosialfagutdanningene, eller tilsvarende funksjon.
 • to representanter for praksisfeltet
 • to faglærere
 • to studentrepresentanter
 • en ekstern representant med juridisk embetseksamen

Medlemmene oppnevnes for tre år om gangen. Studentrepresentantene oppnevnes for ett til to år om gangen.

Vararepresentanter oppnevnes ikke da det er relativt få saker og det er ønskelig at medlemmene selv er tilstede ved saksbehandlingen for å bygge opp kompetanse og erfaring.

Sist oppdatert: 18. november 2019