Utvalg for den historiske instrumentsamlingen

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen arbeider med katalogisering, oversikt, plassering, bruk og lagring av Musikkhøgskolens samling av historiske instrumenter.

Medlemmer

  • Hans Olav Gorset, leder
  • Steinar Ofsdal
  • Erlend Hovland
  • Torild Gjerdet, sekretær

Utvalget fungerer fram til 2021.

Mandat

Utvalg for den historiske instrumentsamlingen skal

  • videreføre arbeidet med katalogisering av samlingen på en hensiktsmessig måte
  • fremme forslag om og holde oversikt over instrumentenes fysiske plassering i NMHs lokaler
  • fremme forslag til framtidig plassering og bruk av instrumentene enten i NMHs lokaler eller alternativt i andre lokaler
  • bidra til at instrumentene lagres forsvarlig og på en slik måte at de er lett tilgjengelige i forskningsøyemed
  • sørge for at samlingen gis en plassering og et uttrykk som synliggjør overfor skolens studenter, ansatte og gjester hvilken betydning samlingen har for NMH

Utvalget vurderer selv behovet for å hente inn støttende faglig spisskompetanse i tilknytning til arbeidet.

Norges musikkhøgskoles historiske instrumentsamling

Sist oppdatert: 14. september 2017