Kunstutvalget

Kunstutvalget har oversikt over kunsten på Musikkhøgskolen og arbeider for å presentere den på en god måte.

Medlemmer

  • Hilde Ringlund, leder
  • Karette Stensæth
  • Geir Tore Larsen
  • Torild Gjerdet, sekretær

Kunstutvalgets mandat

Utvalget ble oppnevnt i brev fra direktøren i september 2013 og første periode gikk fram til juni 2015. Utvalget er re-oppnevnt for de neste to årene fram til sommeren 2017. 

Planer for eksisterende samling

  • remontere kunsten som er i NMHs eie slik at den kan presenteres på en best mulig måte
  • skape et enhetlig uttrykk med innramming og skilting
  • utarbeide en folder/brosjyre og en elektronisk katalog der kunst kan presenteres for ansatte, studenter og gjester

Planer for ny kunst

  • NMH er tildelt et kunstprosjekt fra KORO for Prismerommet og planleggingen er i gang
  • oppgradere styrerommet og fellesrommet enten med eksisterende og/eller nyinnkjøpt kunst og historiske instrumenter fra samlingen
  • tilby galleriplass/utstillingsplass for studenter og ansatte

 

Sist oppdatert: 1. februar 2016