Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen.

Samarbeidsutvalget møtes før hvert styremøte og drøfter sakene som skal opp.

Samarbeidsutvalget består av:

  • Leder for Forskerforbundet på NMH, Victoria Jakhelln
  • Leder for Musikernes fellesorganisasjon på NMH, Håkon Kvidal
  • Leder for Parat på NMH, Åse Karin Hjelen
  • Direktør Tove Blix
  • Leder for Seksjon for økonomi, personal og arkiv Cathrine Bøgestub
  • Rektor Peter Tornquist
  • Karl Gunnar Ekblad

Utvalget er reoppnevnt for rektoratperioden fram til 31. juni 2021.

Møter

Referat fra møtet i samarbeidsutvalget 8. januar 2018

 

Sist oppdatert: 16. februar 2018