Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget består av lederne i de tre fagforeningene og representanter for ledelsen.

Samarbeidsutvalget møtes før hvert styremøte og drøfter sakene som skal opp.

Samarbeidsutvalget består av:

Sist oppdatert: 30. oktober 2015