Teknisk råd

Teknisk råd er et rådgivende og koordinerende organ for innkjøp og standardisering av IT-, lyd- og AV-tekniske løsninger.

Mandat

Teknisk råd er et rådgivende og koordinerende organ for innkjøp og standardisering av IT-, lyd- og AV-tekniske løsninger.

Medlemmer

  • Stig Gunnar Ringen (leder)
  • Mats Claesson
  • Håkon Kvidal
  • Håkon Storm-Mathisen
  • Victoria Cecilie Jakhelln
  • Yngve Guddal
  • Knut Vik
  • Robert Haugan
  • Tone Elofsson
  • To studenter fra jazz/improvisasjon, muskikkteknologi eller komposisjon

Teknisk råd oppnevnes av direktøren etter samråd med stabs- og fagseksjonslederne. Rådet møtes normalt 2-3 ganger i semesteret, og oppnevnes for en periode på 3 år, med unntak av studentrepresentantene, som oppnevnes for ett år av gangen.

 

Sist oppdatert: 12. februar 2015