Studieledere

Studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene han/hun leder.

Bachelor i utøving improvisert musikk / jazz Live Maria Roggen
Bachelor i utøving folkemusikk Unni Løvlid
Bachelor i utøving klassisk
Ett-årig påbyggingstudium

Are Sandbakken, Jorunn Marie Bratlie, Mona Julsrud og Matz Pettersen

Bachelor i dirigering
Master i dirigering
Ensembleledelse I og II

Ole Kristian Ruud - Orkester, Vivianne Sydnes - Kor bachelor, Grete Pedersen - Kor master, Sigmund Thorp - Ensembleledelse 1 og 2  

Bachelor i kirkemusikk
Master i kirkemusikk
Årsstudium kirkemusikk I og II
Terje Winge

Bachelor i komposisjon

Henrik Hellstenius
Bachelor i musikkpedagogikk
Videreutdanning Kompetanse for kvalitet
Vegar Storsve
FRIKA – Det frie kandidatstudiet Ivar Grydeland 
Master i utøving
Diplomstudiet i utøving
Fordypningsstudiet i utøving på masternivå
Kjell-Tore Innervik
Master i utøvende musikkteknologi Natasha Barrett
Master i komposisjon
Videreutdanning i komposisjon
Asbjørn Schaathun
Master i musikkterapi
Viderutdanning Musikk og helse
Monika Overå
Master i musikkpedagogikk John Vinge
Master i anvendt musikkteori
Videreutdanning Anvendt musikkteori
Anders Tykesson
Videreutdanning Live Electronics Bernt Isak Wærstad
Videreutdanning jazzkomposisjon Helge Sunde
Videreutdanning Praktisk-pedagogisk utdanning Signe Kalsnes
Videreutdanning Administrasjon og ledelse Inger Anne Westby
Videreutdanning Kulturelt entreprenørskap Lisbeth W. Svinø
Pianostemmer - høgskolekandidat Bjørn Ola Bakke

 

Studielederens oppgaver

 

Studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene han/hun leder, blant annet gjennom faglig koordinering og ved å sikre faglig sammenheng og helhet i studiet.

Studieleder skal sikre god kommunikasjon med og mellom alle som underviser på et program og mellom studenter og lærere. Studielederen skal også bidra til å utvikle programmenes faglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt.

Studieleder er normalt leder av programutvalget som hører til studieprogrammet.

Instruks for studieledervervet

Funksjonstid

Funksjonsperioden er 4 år fra 1. august 2017, men begrenset av den tiden man er ansatt på NMH.

Sist oppdatert: 5. mars 2019