Studieledere

Studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene han/hun leder.

Utøving improvisert musikk / jazz - bachelor Live Maria Roggen
Utøving folkemusikk - bachelor Unni Løvlid
Utøving klassisk - bachelor
Ett-årig påbyggingstudium

Are Sandbakken
Jorunn Marie Bratlie
Mona Julsrud
Matz Pettersen

Utøving - master
Diplomstudiet i utøving
Fordypningsstudiet i utøving på masternivå
Kjell-Tore Innervik
Utøvende musikkteknologi - master Natasha Barrett
Dirigering orkester – bachelor og master Ole Kristian Ruud
Dirigering kor – bachelor Vivianne Sydnes
Dirigering kor – master Grete Pedersen
Ensembleledelse 1 og 2 Sigmund Thorp
Barnekorledelse

Randi Clausen Aarflot

Kirkemusikk - bachelor og master
Årsstudium kirkemusikk I og II
Terje Winge

Komposisjon - bachelor

Henrik Hellstenius
Komposisjon - master og videreutdanning Asbjørn Schaathun
FRIKA – Det frie kandidatstudiet Ivar Grydeland 
Musikkpedagogikk - bachelor
Kompetanse for kvalitet - videreutdanning
Vegar Storsve
Musikkpedagogikk - master John Vinge
Praktisk-pedagogisk utdanning – videreutdanning Signe Kalsnes
Musikkterapi - master
Musikk og helse – videreutdanning
Monika Overå
Anvendt musikkteori - master og videreutdanning Anders Tykesson
Live Electronics – videreutdanning Bernt Isak Wærstad
Jazzkomposisjon – videreutdanning Helge Sunde
Administrasjon og ledelse – videreutdanning Sigrid Røyseng
Kulturelt entreprenørskap – videreutdanning Lisbeth W. Svinø
Pianostemmer - høgskolekandidat Bjørn Ola Bakke

 

Studielederens oppgaver

 

Studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene han/hun leder, blant annet gjennom faglig koordinering og ved å sikre faglig sammenheng og helhet i studiet.

Studieleder skal sikre god kommunikasjon med og mellom alle som underviser på et program og mellom studenter og lærere. Studielederen skal også bidra til å utvikle programmenes faglige nettverk, nasjonalt og internasjonalt.

Studieleder er normalt leder av programutvalget som hører til studieprogrammet.

Instruks for studieledervervet

Funksjonstid

Funksjonsperioden er 4 år fra 1. august 2017, men begrenset av den tiden man er ansatt på NMH.

Sist oppdatert: 5. mars 2019