Ledelsen

Ledelsen består av rektorat og direktør.

Rektoratet er valgt av studentar og ansatte for perioden 2017 til 2021.

Hilde Ringlund gikk av som prorektor årssskiftet 2019/20.

Sist oppdatert: 6. januar 2020