Utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

For å sikre og utvikle kvaliteten på utdanningsverksemda gjennomfører Norges musikkhøgskole (NMH) eit kontinuerleg tilsyn med sentrale områder av utdanninga og forhold som påverkar den. Dette gjerast gjennom NMH sitt kvalitetssystem.