Utdanningskvalitet ved Norges musikkhøgskole

For å sikre og utvikle kvaliteten på utdanningsvirksomheten foretar Norges musikkhøgskole (NMH) et løpende tilsyn med sentrale områder av utdanningen og forhold som påvirker den. Dette gjøres gjennom NMHs kvalitetssystem.