7. Årsrapportar utdanningskvalitet

Styret ved Norges musikkhøgskole (NMH) har det overordna ansvaret for sikring og utvikling av utdanningskvalitet og skal årleg behandle årsrapporten der utdanningskvaliteten ved høgskolen vurderast.

Sist oppdatert: 19. september 2018