5. Fagpersonalet sin kompetanse

Sterke fagmiljøer er avgjørende for utviklingen av NMHs utdanningskvalitet. Kvaliteten til den enkelte lærer tiltrekker gode studenter, og samspillet og bredden i fagmiljøene skaper gode studietilbud og faglig innovasjon. Fagmiljøet tilknyttet de ulike studieprogrammene skal til enhver tid oppfylle krav i § 2-3 i studietilsynsforskriften.

 

Sist oppdatert: 21. september 2018