5. Fagpersonalet sin kompetanse

Sterke fagmiljø er avgjerande for utvikling av utdanningskvaliteten ved NMH. Kvaliteten til den enkelte lærar tiltrekkjer gode studentar, og samspelet og breidda i fagmiljø skapar gode studietilbod og fagleg innovasjon. Fagmiljøet knytta til dei ulike studieprogramma skal heile tida oppfylle krav i § 2-3 i studietilsynsforskrifta.

 

Sist oppdatert: 21. september 2018