3. Evaluering av internasjonal virksomhet

Det gjøres periodiske vurderinger av Musikkhøgskolens internasjonale utdanningsaktivitet.

Internasjonaliseringsarbeidet anses som et viktig virkemiddel for økt kvalitet i utdanningen. NMH samarbeider med en rekke sentrale musikkutdanningsinstitusjoner. Internasjonal kontakt og erfaring er viktig for en stor andel av studentene som vil operere i et internasjonalt arbeidsmarked etter endt utdanning.

Årlig gjennomføres det en rapport om internasjonal virksomhet som inneholder nøkkeltall og oversikt over internasjonale prosjekter og samarbeid. Hvert 4. år gjøres en helhetlig vurdering av Musikkhøgskolens internasjonale utdanningsaktivitet. I denne skal det rapporteres på NMHs internasjonale strategi. Alle utreisende og innreisende utvekslingsstudenter skal evaluere sine utvekslingsopphold. 

Nøkkeltall internasjonalisering 2018

Figur 1. Tall hentet fra rapport om internasjonal virksomhet 2016-2017. Tall for 2018 hentet fra DBH. Innreisende utvekslingsstudenter er trukket fra i tallmaterialet.

Figur 2. Landsoversikt: Utenlandske studenter ved NMH høst 2018

Figur 3. Utvekslingssøknader og antall utvekslingsstudenter fordelt på studieår. 2018/2019-tall fra utvekslingskoordinator, historiske tall fra rapport om internasjonal virksomhet 2016-2017.

Mobilitet lærere

 

2013

2014

2015/2016[1]

2016/2017

2017/2018

Innreisende

 

18

24

27+

19-23

36

Utreisende

 

34

36

49

29

32

Sum

 

52

60

76

49

68

Figur 4. Antall inn- og utreisende lærere innenfor Europa. 

Evaluering av Internasjonal virksomhet 

2018 - Evaluering av internasjonal virksomhet

2017 - Evaluering av internasjonal virksomhet

2016 - Evaluering av internasjonal virksomhet

2015 - Evaluering av internasjonal virksomhet

2014 - Evaluering av internasjonal virksomhet

2013 - Evaluering av internasjonal virksomhet

Sist oppdatert: 22. september 2018