6. Læringsmiljø

NMH evaluerer læringsmiljøet jevnlig gjennom interne og eksterne undersøkelser. 

NMHs ledelse legger til rette for studentmedvirkning i alle sentrale organer og en tett kontakt mellom ledelsen og studentutvalget. Læringsmiljøutvalget har ansvar for at læringsmiljøet på institusjonen, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljø, er fullt forsvarlig ut fra en samlet vurdering av hensynet til studentenes helse, sikkerhet og velferd. 

Avvikssystemet 

Avvikssystemet er nettbasert, og studentene kan melde inn saker som de ikke ønsker å ta opp med sin lærer eller studentkontakt. Studentene skal ha anledning til å gi fortløpende tilbakemeldinger på avvik i saker som gjelder studiekvalitet og læringsmiljø. Det er melderen som definerer hva et avvik i studiekvalitet eller læringsmiljø er, ikke institusjonen. Studenten kan velge å være anonym. Antall avviksmeldinger og generell tematikk for disse rapporteres til styret gjennom kvalitetssystemets årsrapport.

Evalueringer av læringsmiljøet ved NMH

  • Musikkhøgskolens læringsmiljøundersøkelse gjennomføres blant alle høgskolens studenter hvert 4. år.
  • Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) i regi av studentsamskipnadene i Norge gjennomføres hvert 4. år.
  • Evaluering av studiestart gjennomføres årlig .
  • Evaluering av studentmedvirkning blant NMHs student-tillitsvalgte gjennomføres årlig .
  • Studiebarometeret- en nasjonal undersøkelse der 2.års studenter vurderer studieprogrammet sitt og læringsmiljøet ved institusjonen gjennomføres årlig av NOKUT .
  • Evaluering av bibliotekets tjenester gjennomføres årlig.

Til sammen gir disse seks rapportene et godt innblikk i læringsmiljøet ved NMH. 

Læringsmiljøundersøkelsen

2016 - Læringsmiljøundersøkelsen

2013 - Læringsmiljøundersøkelsen

SHoT undersøkelsen - Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (Nasjonal) 

2018 - Resultater SHoT undersøkelsen NMH

Årlig evaluering av studiestart 

2018 - Evaluering av studiestart

2017 - Evaluering av studiestart

2016 - Evaluering av studiestart

2015 - Evaluering av studiestart

Evaluering studentmedvirkning 2013-2017 

2017 - Studentmedvirkning

2016 - Studentmedvirkning

2015 - Studentmedvirkning

2014 - Studentmedvirkning

2013 - Studentmedvirkning

Evaluering av bibliotekets tjenester 

2016 - Bibliotekets tjenester

2015 - Bibliotekets tjenester

2014 - Bibliotekets tjenester

2013 - Bibliotekets tjenester

Sist oppdatert: 21. september 2018