4. Studiegjennomføring

NMH vurderer utviklingen av studenttall, studiepoengproduksjon, studiegjennomføring og vurderingsresultater. 

Oversikter over studentenes studiegjennomføring er viktig for å kunne iverksette eventuelle tiltak mot frafall. Hvert 4. år gjennomfører NMH en større evaluering og analyse av utviklingen i studenttall, studiepoengproduksjon, studiegjennomføring og vurderingsresultater. Oversikt over studiegjennomføring på programnivå inngår som en del av evaluering av studieprogram (jf. 2.4 i kvalitetssystemet). Årlige nøkkeltall for studiegjennomføring finnes her og i kvalitetssystemets årsrapport. 

Nøkkeltall studenttall og studiegjennomføring NMH 2017/2018 

Figur 1. Antall registrerte studenter høstsemester fordelt på nivå og studieår.

Figur 2.. Kjønnsfordeling på studienivå. Utvekslingsstudenter er utelatt. Tall hentet fra DBH.

 

Resultat

Mål 2018

Ambisjon 2019

2013

2014

2015

2016

2017

Studiepoeng pr. reelle heltidsstudent

56

56

55,4

57,7

63

56

56

Antall nye studiepoeng pr. egenfinansiert heltidsekvivalent pr. år (DBH-tall)

55,6

53,2

52,4

51,1

49,7

53

54

Samlet antall reelle heltidsstudenter

566

575

583

581

598

606

611

Antall uteksaminerte kandidater

197

167

142

 150

204

165

170 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Avlagte studiepoeng. Tallene er hentet fra årsrapport 2016 og årsrapport 2017.

Figur 4. Prosentandel studenter fullført ved NMH med normert sluttår de 5 siste år.

Studiegjennomføringsrapporter ved NMH 

2018 - Studiegjennomføring

2017 - Studiegjennomføring

2016 - Studiegjennomføring

2015 - Studiegjennomføring

2014 - Studiegjennomføring

2013 - Studiegjennomføring

Sist oppdatert: 22. september 2018