Valg 2017

NMH grafiske former.jpg

Resultatet av valg på styremedlemmer

Stemmene er talt opp, og det er klart hvem av de ansatte som skal sitte i styret i perioden 2017-2021.
FORMENE_lys_grønn_rund.jpg

Styrekandidatenes svar på 3 spørsmål

Her kommer styrekandidatenes svar på de tre spørsmålene om skikkethet, motivasjon og forventninger etterhvert som de tikker inn.
FORMENE_blå_rund.jpg

Foreslåtte kandidater til styret

Her er de forslåtte ansattekandidatene til styret for perioden 2017-2021
Peter og Hilde 2708 des 2016 web2000.JPG

Valgmøte rektoratsvalg

Det kom inn ett forslag til rektorat: Peter Tornquist og Hilde Ringlund. Tirsdag 31. januar presenterte de sine tanker for neste rektoratsperiode.
resized_image2_cf9553cb74c543a4fb7ca528c04653ff.jpg

Hvem kan stemme?

Ansatte i minst 20% stilling og registrerte studenter, som har betalt semesteravgift har stemmerett.
bjorn.loken.jpg

Valgstyre

Valgstyret har ansvar for gjennomføring av valg av rektor/prorektor og styret.
Valg på representanter til styret_Side_1.jpg

Informasjonsbrev om styrevalget

Her er brevet om valg på styrerepresentanter valgstyret sendte ut til alle ansatte 9. februar.
Innkalling til valg 2017_tilsatte_Side_1.jpg

Innkallingsbrevet

Innkallingsbrevet (pdf) ble sendt ut til ansatte 1. desember og inneholder tidsplan og annen informasjon om både rektoratsvalget og styrevalget.
Bilde valgreglement.jpg

Valgreglement

Dette valgreglementet (pdf) ble vedtatt av styret på møtet 21. oktober 2016