Valg 2019

Det blir holdt nyvalg på prorektor for perioden 1. januar 2020 til 31. juli 2021.

Fristen for å foreslå kandidater var mandag 23. september. siden det kom inn kun ett forslag, bestemmer Styret på møtet 7. oktober.

Tuba i vindeltrapp f Christian Houge.jpg

Brev fra valgstyret om nyvalg

Brevet inneholder mer detaljert informasjon om nyvalget på prorektor.
messingventiler 2  f Christian Houge.jpg

Hvem har stemmerett?

Tilsatte i en viss stillingstørrelse og registrerte studenter har stemmerett.
horn  f Christian Houge 1.jpg

Hvordan foreslå kandidater?

Send inn forslag på kandidat innen 23. september.
fele f Christian Houge.jpg

Valgstyret

Alle stemmeberettigete grupper er representert i valgstyret.
piano klaver innmat f Christian Houge.jpg

Valgreglement

Valgreglementet ble sist revidert i styret 8. mars 2018.
messing ventiler f Christian Hauge.jpg

Foreslåtte kandidater

Når det kommer forslag til ny prorektor, blir det lagt her.