Hvem har stemmerett?

Tilsatte i en viss stillingstørrelse og registrerte studenter har stemmerett.

Den som er registrert som student og har betalt semesteravgift ved NMH for høsten 2019 har stemmerett.

Tilsatte i minst 35 % stilling, samt professor II i 20 % stilling, er stemmeberettiget, forutsatt at man er tilsatt på valgdagen. Det er restriksjoner for korttidstilsatte og tilsatte som har permisjon for å arbeide utenfor høgskolen (se NMHs valgreglement § 5).

Sist oppdatert: 18. juni 2019