Hvordan foreslå kandidater?

Send inn forslag på kandidat innen 23. september.

Forslag leveres eller skannes og sendes på epost til Karl Gunnar Ekblad, som er valgstyrets sekretær.

Forslaget skal inneholde:

  • Navn på kandidaten
  • Opplysninger om hvorvidt kandidaten er forespurt og har sagt seg villig
  • Navn og signatur fra minimum tre/maksimum ti forslagsstillere

Forslagene offentliggjøres fortløpende på hjemmesiden.

imported-image

Karl Gunnar Ekblad

Seniorrådgiver
Seksjon for økonomi, personal og arkiv
Sist oppdatert: 18. juni 2019