Valgstyret

Alle stemmeberettigete grupper er representert i valgstyret.

Anne Katrine Bergby (leder)
Bjørn Løken
Siri Storheim (student)
Cathrine Bøgestub
Karl Gunnar Ekblad (sekretær)

Valgstyret har ansvar for gjennomføringen av valget.

 

Sist oppdatert: 18. juni 2019