Eksamen - informasjon for lærere

Her finner du informasjon om eksamen, rapporter og skjemaer som skal leveres inn, samt informasjon om vitnemål.

Informasjon om tid og sted for eksamen finner du på:

Generelle retningslinjer om sensur, begrunnelse, klage og sykdom ved eksamen, finner du under Forskrift om studiene ved NMH.

Time Edit

Her kan du søke opp informasjon på navn, instrument, sensor, rom eller akkompagnatør.

Studentweb

Logg deg inn på studentweb. Velg ”innsyn” og deretter ”vurderingsmeldinger”. Her finner du oversikt over alle dine vurderingsmeldinger. Det er ditt ansvar at oversikten stemmer med din studieplan. For noen emner finner du ut- og innleveringsfrist, for eksempel satslære. Her finner du også ditt kandidatnummer.

Emnebeskrivelse

I studiehåndboka, i hver emnebeskrivelse finner du nødvendig informasjon om arbeidskrav, vurderingsform og faste eksamensdatoer. Informasjon om valgemner finner du her.

Skriftlig eksamen

Studentene plikter å oppgi de kildene som benyttes i besvarelser. Kilder er for eksempel opplysninger hentet fra litteratur, pensum, forelesningsnotater og andre studenters besvarelser. Sitater fra nettsider må også oppgis som kilde.

Siterer du kortere eller lengre tekstbrokker ordrett fra andres kilder, skal du utheve og synliggjøre at du har benyttet et sitat.

Husk at du må fylle ut obligatorisk egenerklæring som du leverer inn sammen med eksamensoppgaven. Å unnlate å referere til kilder eller utheve sitater anses som fusk. Les mer om fusk under "Hva er eksamensfusk?".

Eksamenskollisjon

I eksamensukene kan det forekomme eksamenskollisjoner for enkelte studenter. Det er mange eksamener som skal gjennomføres på noen få uker. Hovedregelen er at eksamenstidspunkt for skoleeksamen, muntlig eksamen og utøvende eksamen ikke skal kollidere.

Hjemmeeksamen, semesteroppgaver og prosjektoppgaver kan ha overlappende eksamensperiode med dator for muntlig, utøvende og skoleeksamen samt prosjektuker.

Klage på eksamen

Studenten har rett til å klage på karakterfastsetting på alle skriftlige eksamener. Klagefristen er tre uker etter at sensuren ble offentliggjort - publisert på studentens Studentweb. Her finner du mer informasjon om begrunnelse og klage, se §39.

Har du spørsmål om eksamen?

Send e-post til: eksamen@nmh.no

Sist oppdatert: 25. august 2016