Eksamensplan skoleåret 2019/2020

Høstens eksamensperiode er i uke 49-51

Vårens eksamensperiode er  i uke 21-25

Datoer for ny eksamen i august / september

Ordinær eksamen

Hvor finner du informasjon om din eksamen?

  • I din studieplan og emnebeskrivelse finner du informasjon om frister for arbeidskrav og eksamen.
  • I Time Edit publiseres alle individuelle eksamenstidspunkt - dette gjelder muntlig og utøvende eksamen

Frist for innlevering av eksamensoppgaver er kl. 13:00 dersom ikke annet er oppgitt.

Ta kontakt med eksamenskontoret på epost eksamen@nmh.no dersom du har noen spørsmål.

 

 

 

 

Sist oppdatert: 10. juli 2019