Eksamensplan skoleåret 2019/2020

Høsten 2019s eksamensperiode er i uke 49-51.

Våren 2020s eksamensperiode er i uke 21-25.

Datoer for ny eksamen

Ordinær eksamen

Hvor finner du informasjon om din eksamen?

  • I din studieplan og emnebeskrivelse finner du informasjon om frister for arbeidskrav og eksamen.
  • I TimeEdit publiseres alle individuelle eksamenstidspunkt - dette gjelder muntlig og utøvende eksamen

Frist for innlevering

Frist for innlevering av eksamensoppgaver er kl. 13.00 dersom ikke annet er oppgitt.

Ta kontakt med eksamenskontoret på epost eksamen@nmh.no dersom du har noen spørsmål.

 

Sist oppdatert: 10. juli 2019