Karaktersystemet

Beskrivelse av de graderte karakterene

Symbol
Betegnelse
Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
A
Fremragende
Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Viser stor grad av selvstendighet.
B
Meget god
Meget god prestasjon som ligger over gjennomsnittet. Viser evne til selvstendighet.
C
God
Gjennomsnittlig prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder.
D
Nokså god
Prestasjon under gjennomsnittet, med en del vesentlige mangler.
E
Tilstrekkelig
Prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer.
F
Ikke bestått
Prestasjon som ikke tilfredsstiller minimumskravene.

 

Sist oppdatert: 29. april 2014