Sensorinformasjon

Er du intern sensor, kommisjonsleder eller ekstern sensor? Her finner du informasjon om ansvarsområder, lønn og evaluering.

Kommisjonsleder

Er ansvarlig for utfylling, signering og å levere eksamensprotokollen til eksamenskontoret.

Protokoll leveres eksamenskontoret så fort som mulig etter at sensuren har falt.

Sensuren publiseres på studentweb. Husk at alle studenter har krav på begrunnelse, sensor velger selv om den gis i muntlig eller skriftlig form.

Lønn for sensur

Intern sensor

Som ansatt ved NMH har du eksamensarbeid, også klagesensur, medregnet som del av din undervisningsressurs. Dette er å betrakte som ordinært arbeid. Således genereres ingen utbetaling til ansatte.

Eksterne sensor

Eksterne sensorer lønnes etter faste satser for eksamensarbeid. Honoraret utbetales som lønn, ikke som selvstendig næringsinntekt.

Satsene er uavhengig av personlige lønnstrinn og er per 1. februar 2016:

  • Førsteamanuensis: lønnstrinn 57.
  • Professor: lønnstrinn 70.

Oversikt over satser

Dersom du ikke har vært sensor ved NMH tidligere ber vi deg sende inn følgende informasjon:

Sendes på e-post til eksamen@nmh.no.

Evaluering

Etter eksamen sendes det ut et evalueringsskjema til interne- og eksterne sensorer. Husk å svare på skjemaet innen fristen.

Sist oppdatert: 22. mai 2017