Kontaktpersoner

Studentkontakter

Studentkontakten er studentens nærmeste kontaktperson i saker om gjennomføring av studiet og i andre spørsmål som angår studiesituasjonen.