Kontaktpersoner

Studentkontakter

Studentkontakten er studentens nærmeste kontaktperson i saker om gjennomføring av studiet og i andre spørsmål som angår studiesituasjonen.

Studieledere

Studieleder har ansvar for programkvaliteten i studieprogrammene han/hun leder.

Alle ansatte

Et søkbart register over alle ansatte ved Norges musikkhøgskole.