Ny læringsplattform

Frå sommaren 2017 går NMH over til å bruka læringsplattformen Canvas.

Me vil gjera vårt for at overgangen vil bli så mjuk som mogeleg, men det vil nok også krevja ein innsats frå alle lærarar.

Its learning stenger

Its learning vil ikkje vera i bruk frå hausten. Alle studentar og lærarar skal frå haustsemesteret vera over på Canvas. Avtalen vår med Its learning går ut 2017, slik at det vil vera mogeleg å henta ut filer inntil 31. desember. Deretter vil all tilgang til filer frå Its learning forsvinna.

Korleis laste ned og lagre innhald frå Its learning?

Korleis kjem du i gong med Canvas?

Påloggingsside: https://nmh.instructure.com

Alle lærarar skal vera oppretta som brukarar i Canvas. Brukarnamn og passord vil bli FEIDE-brukaren, altså det same som på andre NMH-system. Dersom du ikkje får logga inn, kontakt Jan Erik Johansen.

Når de kjem inn i Canvas vil de finna eit kurs som heiter Canvas - kom i gang. Der vil de finna den viktigaste informasjonen de treng for å ta Canvas i bruk.

Me vil også legga ut instruksjonsvideoar og informasjon om opplæring, men førebels kan me låna litt frå andre institusjonar.

Opplæring

I tillegg til nettkurset i Canvas vil det arrangert to webinar i august. Dette er to 90-minutts kurs som ein kan følga på nett frå kor som helst. Me vil setta opp felles visning av webinaret på NMH.

Tidspunkt for webinar:

Del 1 Mandag 14. august kl 14 - felles visning på 139 - lenke til opptak av kurset: https://bluejeans.com/s/Un72X
Del 2 Torsdag 17. august kl 12 - felles visning på Auditoriet - lenke til opptak av kurset: https://bluejeans.com/s/m4aHF/

Kvifor valte vi Canvas?

Valet av Canvas skjer etter ein felles innkjøpsprosess med store deler av universitets- og høgskolesektoren. Der vart Canvas vurdert til å vera det mest fleksible og brukarvenlege systemet som vart testa.

Kontakt

silje.o.skeie.jpg

Silje Marie Øiestad Skeie

Seniorrådgiver
Studie- og FoU-seksjonen
Sist oppdatert: 27. april 2017