Canvas

Ønsker du hjelp med ditt Canvas-emne? Vi arrangerer nå drop-in timer for alle undervisere på NMH.

Det er mulig å komme på kurs hver dag slik at alle kan finne en tid som passer. Det veksler mellom å være i hus 1 og hus 2, og varer ca. én time. Tid og sted finner du i TimeEdit (timeedit.net).

Det er også utarbeidet nytt ressursemne for Canvas. Her kan du finne mange gode råd til bruk, samt ulike tips og triks for hvordan du kan utforme emnet ditt.

Ressursemnet finner du Ressursemnet finner du i Canvas (nmh.instructure.com).

Canvas som læringsplattform ved NMH

NMH har brukt Canvas siden 2017. Hvordan læringsplattformen brukes varierer fra underviser til underviser, og fra emne til emne.

NMH har en gjennomarbeidet og utstrakt strategi for bruk av digital teknologi i læring og undervisning som sier følgende:

  • NMH legger til rette for et samspill mellom digital teknologi og undervisnings - og læringsformer for å heve studiekvaliteten og gi fleksibilitet knyttet til studieforløp og arbeidshverdag.
  • NMH bruker digital teknologi for å skape et åpent undervisnings- og læringsmiljø som stimulerer til samhandling og interaksjon både internt og med omverden.

Et ledd i å oppnå dette er anskaffelsen av læringsplattformen Canvas. Målet med en læringsplattform er ikke å erstatte det som skjer i undervisningsrommet, snarere tvert i mot. Meningen er at læringsplattformen kan understøtte dine studenters læring gjennom å skape interagerende undervisningsmateriell.

Studentaktiviserende innhold

Tradisjonelt sett har læringsplattformer blitt brukt som filbanker, eller en ren distribusjonshub hvor man legger inn tekst i form av filer som studenter kan laste ned og lese. I mange settinger er dette kanskje hensiktsmessig, men dette er i praksis kun å "sette strøm på papiret".

Trenden nå er at man lager mer studentaktiviserende innhold, slik at man som student kan interagere med pensum eller læringsmateriell på en bedre måte enn tidligere. Nettopp dette kan Canvas bidra med. I tillegg er systemet en god kanal for kommunikasjon mellom underviser og studenter. Samt organisering av undervisningsmateriell er lettere enn tidligere. Tilgjengeliggjøring av undervisningsmateriell forenkles og studenter har lettere tilgang til dette gjennom mobile enheter via app.

Canvas-veien videre

Det er mange gode eksempler på hvordan Canvas kan brukes på NMH. Canvas vil være et innsatsområde for NMH fremover, og det vil i den sammenheng arrangeres kurs, workshops og kanskje webinarer dersom det viser seg å være interesse for dette. Det er nylig opprettet et prosjekt med mål om å bedre støtte undervisere i bruk av Canvas.

Treng du hjelp i Canvas?

Påloggingsside: https://nmh.instructure.com

Ved logg inn bruker du FEIDE-pålogging.

Det finnes mange gode ressurser på nettet om bruk av Canvas og innføringer. Under kan du se noen av dem:

For å sikre best mulig brukerstøtte ber vi deg om å rette dine Canvas-relaterte spørsmål til canvas@nmh.no.

Kontakt

imported-image

Håkon Kvidal

Førstelektor

Musikkteknologi

Sist oppdatert: 8. februar 2019