Hvordan bruker du FagpersonWeb?

En nettbasert tjeneste for vitenskapelig ansatte og et støtteverktøy i undervisningen.

Hva er FagpersonWeb?

FagpersonWeb er en ny tjeneste som gir innsyn i informasjon om undervisning og studenter, klasselister, bildeoversikter og studentdata. Dette er data som ligger i Felles Studentsystem (FS).

Gå til FagpersonWeb

Hva får jeg tilgang til på FagpersonWeb?

Som faglærer får du tilgang til studentdetaljer for:

 1. studenter du er/har vært veileder for
 2. studenter som går/har gått på studieprogram hvor du er hovedlærer
 3. studenter som følger/har fulgt emner hvor du er emneansvarlig
 4. studenter som deltar/har deltatt på grupper hvor du er lærer

Hva slags studentdata finnes i FagpersonWeb?

 • Kull/Klasser
 • Undervisningsmeldinger
 • Vurderingsmeldinger (eksamen)
 • Vurderingsresultater
 • Statistikk
 • Detaljinformasjon om enkeltstudenter (Navn, epost, tlf, mobil, semesteradresse)
 • Bilder av studentene (når dette er lagt inn)
 • Utdanningsplaner

Hvordan komme i gang med FagpersonWeb

Vi har laget en kort manual som viser hvordan du logger på og bruker FagpersonWeb.

Manual FagpersonWeb

Gå til FagpersonWeb

Sist oppdatert: 22. januar 2017