Kammermusikk - grupper og påmelding

Kammermusikkgrupper

Hvem skal ha kammermusikk?

Kammermusikk er et obligatorisk emne for alle som går klassisk retning på disse studieprogrammene:

 • Kandidatstudiet i utøving (ikke første semester)
 • Kandidatstudiet i musikkpedagogikk (ikke første semester)
 • Kandidatstudiet i dirigering (tredje år)
 • Påbyggingsstudiet i utøving
 • Utvekslingsstudenter på Kandidatstudiet i utøving klassisk

NB! Sangere på Kandidatstudiet i utøving skal først ha kammermusikk fra 2. studieår.

Masterstudenter har mulighet til å ta kammermusikk som valgemne.

Liste over kammermusikkgrupper

Kammermusikkgrupper høsten 2019  (PDF-dokument). 

Søke i listen

 • For enkelt å finne deg selv i listen kan du bruke søkefunksjonen (Ctrl F). I søkefeltet øverst skriver du inn navnet ditt. Husk at du kan stå ført opp i flere grupper. 

Påmelding

De fleste studenter velger selv sin kammermusikkgruppe som typisk er på 3-10 utøvere. Det er mulig å melde seg på med opptil 2 grupper pr. semester. Påmelding av kammermusikkgrupper skjer to ganger årlig. 

Frist for påmelding 1. desember 2019 for vårsemestret og 15. mai 2020 for høstsemestret.

Dersom du ikke melder deg opp vil du bli plassert i en gruppe av emnekoordinator. Dersom du ønsker å bytte eller slutte i en gruppe er det viktig at du melder fra om dette. 

 • Link til påmeldingsskjema til kammermusikkgrupper vår 2020 

Semesterplan

Alle kammermusikkgrupper skal levere en semesterplan i samarbeid med faglærer. Semesterplanen skal omfatte:

 • gruppesammensetning
 • minimum 20 minutter repertoar
 • tidspunkt for planlagte kammermusikkøvelser
 • tidspunkt for planlagt undervisning med kammermusikklærer
 • om gruppen skal framføre innstudert repertoar ved konsert eller ved semesterprøve

Frist: innen 15. september/1. februar leveres semesterplanen i resepsjonen i 3.etasje eller som vedlegg til kammermusikk@nmh.no 

Last ned mal for semesterplanen her.

Undervisning

En gruppe på tre eller flere har ti leksjoner à 45 minutt til rådighet med tildelt faglærer pr. semester mens duoer har seks leksjoner à 45 minutt til rådighet per semester. Det er obligatorisk oppmøte på timer avtalt i semesterplanen.

Konsert eller semesterprøve?

Kammermusikkgruppen kan hvert semester velge mellom to alternativer for fremførelse av innstudert repertoar:

 • a) Gruppen framfører deler av repertoaret på en konsert. Kammermusikkgruppen har selv ansvar for det praktiske rundt konserten. Konserten godkjennes av faglærer. Hvis faglærer ikke kan være tilstede på konserten, må den dokumenteres ved hjelp av video- eller lydopptak.
 • b) Gruppen framfører ti minutter av oppsatt repertoar på semesterprøve i kammermusikk ved avslutning av semesteret. To faglærere vil være til stede på semesterprøven og gi elevene en muntlig tilbakemelding i etterkant.

Grupper som inkluderer masterstudenter må spille konsert og kan ikke velge semesterprøve.

Semesterprøver høstsemesteret 2019

Dato for semesterprøve i kammermusikk er: 10. desember 2019 

 

Rapportering

Faglærer for gruppen rapporterer direkte til eksamenskontoret. Dersom gruppen velger å fremføre repertoaret på semesterprøve vil fagpanelet rapportere til eksamenskontoret. Vurderingsuttrykket er bestått/ ikke bestått. 

Emnebeskrivelser

Det gjelder forskjellige emnebeskrivelser for kammermusikk avhengig av hvilken studieretning man går på, hvilket studiekull man tilhører og hvor langt man har kommet i studiet. Det er derfor lurt å sjekke hvilken emnebeskrivelse som gjelder for deg. Emnebeskrivelsene finnes i studiehåndbøkene.

Kammermusikkonkurranse

Avholdes normalt medio januar hvert år. Utlyses i november.

Spørsmål?

Kontakt kammermusikk@nmh.no

Sist oppdatert: 5. september 2019