Orkesterprosjekter

Plan for semesterets orkester-, og sinfoniettaprosjekter. Retningslinjer for deltakelse, oppmøte og fravær i prosjektene.

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL). Masterstudenter har plikt til ett prosjekt pr. studieår. Studenter på KAUTKL skal være tilgjengelig i prosjektukene, selv om de ikke er satt opp på besetningslistene

 

 

 

VÅREN 2019

 

 

 

Uke 10-11 Orkesterprosjekt

Musikkhøgskolens symfoniorkester
Christian Ehwald, dirigent
Emmanuel Padilla, harpe
Beethoven: Coriolan ouverture

Boieldieu: Harpekonsert
Strauss: Don Quixot


 

Fredag 1. mars: Gruppeprøver strykere delt
15.00-18.00    U1021 Fiolin 1 Harald Aadland
15.00-18.00    U1020 Fiolin 2 Bjarne Magnus Jensen
15.00-18.00    Are sitt kontor Bratsj Are Sandbakken 
15.00-18.00    Bevegelsesrommet Cello Louisa Tuck
15.00-18.00    U1018 Kontrabass Dan Styffe

Mandag 4. mars: Strykeprøve       
17.00-20.00 Lindemansalen med Elise Båtnes   

Onsdag 6. mars: Gruppeprøve treblås
17.00-20.00 Treblås U1020 Audun Halvorsen

 

             
 

Tutti prøver og konserter uke 11
11.03 MANDAG     16.00 - 20.00 Tutti     Lindemansalen
12.03 TIRSDAG     16.00 - 20.00 Tutti     Lindemansalen
13.03 ONSDAG     16.00 - 20.00 Tutti     Lindemansalen
14.03 TORSDAG   16.00 - 20.00 Tutti     Lindemansalen
15.03 FREDAG     
NB! 13.00-16.00        Universitetets Aula 
                                Konsert 19.30           Universitetets Aula         

16.03 LØRDAG     13.00 Sitteprøve         Lindemansalen          
                               Konsert kl. 15.00       Lindemansalen 

 

Endringer kan forekomme. Følg med på orkestertavlen og på nett.

 

Kontakt

Orkesterregissør/Orchestra manager
Torolf Mørk Karlsen
23 36 70 32 / 97 18 96 49
torolf.m.karlsen@nmh.no

 

Retningslinjer for deltakelse i - og evaluering av orkester­prosjekter og andre ensembleprosjekter i regi av orkesterkomiteen

 

Vedtatt 17. februar 1997, revidert sist juni 2018.

 

Orkester- og ensembleprosjektene er viktige deler av utøverutdanningen på Norges musikkhøgskole. Prosjektene skal kvalifisere for et framtidig virke som profesjonell ensemblemusiker, og kvaliteten på både læringsutbytte og sluttresultat er derfor direkte avhengig av den enkelte students innsats.

Deltakelse

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL).

Masterstudenter har plikt til ett prosjekt pr. studieår.

Deltakelse for den enkelte student reguleres gjennom besetningslistene. Besetningslister og rammetider skal fore­ligge ved semesterstart. Besetningsliste for strykerne settes opp av strykernes studieleder i samråd med Studentorkesterutvalget (SNORK), mens listene for blås og slagverk settes opp av lærer for de enkelte instrumenter. Studentene oppfordres til å ta kontakt med faglærer så tidlig som mulig dersom man ikke har anledning til å delta på et prosjekt. Dette kan gjelde f.eks. masterprøvespill. Strykere blir normalt satt opp på alle prosjektene, mens blåsere og slagverkere fordeles etter prosjektenes behov.

Huskeliste for den gode orkestermusiker

  • Øv inn stemmen din godt før første prøve
  • Vær på plass på podiet 10min før prøven starter
  • Stemming 5min før prøven starter
  • Ta med blyant og viskelær
  • Vær støttende ovenfor dine kolleger

Konsertrutiner

  • Antrekk:  mørk dress/kjole/bukser, svarte sko, svarte sokker
  • Det er lov å øve på scenen frem til at dørene for publikum åpner.
  • Felles entré 5 min før start for stemming
  • Det er ikke lov å spille bak scenen til Levin- og Lindemansalen før konsert.

 

Fravær

For å få godkjent faget Orkester forventes deltakelse på de prosjekter studenten blir satt opp på, samt at studenten møter i god tid og godt forberedt til alle prøver. For orkesterfaget er det obligatorisk frammøte på alle oppsatte øvelser og konserter (og regelen om 80% oppmøte gjelder ikke innenfor det enkelte prosjekt).

Ved sykdom skal legeerklæring framvises, og man er pliktig til å kontakte orkesterregissør og informere om at man ikke kan møte til oppsatt tid. Dersom man må være borte av velferdsmessige grunner, plikter man også å kontakte orkesterregissør.

Permisjon

Permisjon eller fritak fra orkesterprosjekt innvilges unntaksvis, ved vektige faglige grunner. Engasjement i ensembler utenfor høgskolen gir ikke grunnlag for permisjon. Husk at arbeidslivet ofte ser det som positivt å prioritere skoleprosjekter fremfor vikartilbud.

Søknad om permisjon sendes til orkesterregissør senest 6 uker før prosjektstart (inkludert forprøver).

Kontinuering

Uteblivelse helt eller delvis fra et orkesterprosjekt uten permisjon, eller annen gyldig grunn, vil normalt medføre at faget Orkester ikke blir godkjent ved endt studium.

Høgskolen vil søke om å gjennomføre kontinuering i løpet av første studieår etter studiets avslutning. Kontinuering gjennomføres ved deltakelse i ensembler i et omfang som bestemmes av høgskolen.

 

Sist oppdatert: 8. november 2016