Orkesterprosjekter

Plan for semesterets orkester-, og sinfoniettaprosjekter. Retningslinjer for deltakelse, oppmøte og fravær i prosjektene.

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL). Masterstudenter har plikt til ett prosjekt pr. studieår. Studenter på KAUTKL skal være tilgjengelig i prosjektukene, selv om de ikke er satt opp på besetningslistene

 

 

 

HØSTEN 2019

 

 

Uke 35- 36 - 37 Repertoarspill

 

Musikkhøgskolens symfoniorkester
Stravinskij: Ildfuglen (1919)
Ravel:
Daphne & Chloe Suite 2
Eivind Aadland, dirigent

Fredag 30. august Gruppeprøver delt strykere
Fiolin 1 Lindemansalen kl 13.30-16.30    Elise Båtnes
Fiolin 2 Bevegelsesrommet kl 15.00-18.00    Ikke avklart   
Bratsj Are sitt kontor kl 15.00-18.00   Are Sandbakken       
Cello U1020 kl 13.30-16.30    Louisa Tuck  
Kontrabass U1021 kl 13.30-16.30   Dan Styffe       

Mandag 2. september         
FORUM orkesterinfo  Lindemansalen kl 16.00-16.30                    
Gruppeprøve treblås Tom Ottar Andreassen,  Bevegelsesrommet kl 17.00-20.00
Gruppeprøve messing Jonas Haltia,  U1021 kl 17.00-20.00  
Gruppeprøve strykere  Elise Båtnes,  Lindemansalen kl 17.00-20.00  

Tirsdag 3. september                     
Analytisk innføring Asbjørn Schaatun, Lindemansalen kl 15.30-16.30  
Blås/slagverk Leif Arne Tangen Pedersen, Lindemansalen kl 17.00-21.00   

Onsdag 4. september                      
Gruppeprøve strykere Are Sandbakken, Lindemansalen kl 17.00-20.00              

Tirsdag 10. September Tutti
Eivind Aadland, Lindemansalen kl 17.00-21.00            


Onsdag 11. September Tutti
Eivind Aadland, Lindemansalen kl 17.00-21.00

Torsdag 12. september Tutti
Eivind Aadland, Lindemansalen kl 17.00-21.00


Fredag 13.september Tutti
Eivind Aadland, Lindemansalen kl 10.00-14.00     
Intern konsert kl. 13.00

 

 

Endringer kan forekomme. Følg med på orkestertavlen og på nett.

 

Kontakt

Orkesterregissør/Orchestra manager
Torolf Mørk Karlsen
23 36 70 32 / 97 18 96 49
torolf.m.karlsen@nmh.no

 

Retningslinjer for deltakelse i - og evaluering av orkester­prosjekter og andre ensembleprosjekter i regi av orkesterkomiteen

 

Vedtatt 17. februar 1997, revidert sist juni 2018.

 

Orkester- og ensembleprosjektene er viktige deler av utøverutdanningen på Norges musikkhøgskole. Prosjektene skal kvalifisere for et framtidig virke som profesjonell ensemblemusiker, og kvaliteten på både læringsutbytte og sluttresultat er derfor direkte avhengig av den enkelte students innsats.

Deltakelse

Orkestertilbudet, og andre større ensembleprosjekter ved Norges musikkhøgskole organiseres som felles, obligatoriske tilbud til alle studenter med orkesterinstrument på kandidatstudiet i utøving (KAUTKL).

Masterstudenter har plikt til ett prosjekt pr. studieår.

Deltakelse for den enkelte student reguleres gjennom besetningslistene. Besetningslister og rammetider skal fore­ligge ved semesterstart. Besetningsliste for strykerne settes opp av strykernes studieleder i samråd med Studentorkesterutvalget (SNORK), mens listene for blås og slagverk settes opp av lærer for de enkelte instrumenter. Studentene oppfordres til å ta kontakt med faglærer så tidlig som mulig dersom man ikke har anledning til å delta på et prosjekt. Dette kan gjelde f.eks. masterprøvespill. Strykere blir normalt satt opp på alle prosjektene, mens blåsere og slagverkere fordeles etter prosjektenes behov.

Huskeliste for den gode orkestermusiker

  • Øv inn stemmen din godt før første prøve
  • Vær på plass på podiet 10min før prøven starter
  • Stemming 5min før prøven starter
  • Ta med blyant og viskelær
  • Vær støttende ovenfor dine kolleger

Konsertrutiner

  • Antrekk:  mørk dress/kjole/bukser, svarte sko, svarte sokker
  • Det er lov å øve på scenen frem til at dørene for publikum åpner.
  • Felles entré 5 min før start for stemming
  • Det er ikke lov å spille bak scenen til Levin- og Lindemansalen før konsert.

 

Fravær

For å få godkjent faget Orkester forventes deltakelse på de prosjekter studenten blir satt opp på, samt at studenten møter i god tid og godt forberedt til alle prøver. For orkesterfaget er det obligatorisk frammøte på alle oppsatte øvelser og konserter (og regelen om 80% oppmøte gjelder ikke innenfor det enkelte prosjekt).

Ved sykdom skal legeerklæring framvises, og man er pliktig til å kontakte orkesterregissør og informere om at man ikke kan møte til oppsatt tid. Dersom man må være borte av velferdsmessige grunner, plikter man også å kontakte orkesterregissør.

Permisjon

Permisjon eller fritak fra orkesterprosjekt innvilges unntaksvis, ved vektige faglige grunner. Engasjement i ensembler utenfor høgskolen gir ikke grunnlag for permisjon. Husk at arbeidslivet ofte ser det som positivt å prioritere skoleprosjekter fremfor vikartilbud.

Søknad om permisjon sendes til orkesterregissør senest 6 uker før prosjektstart (inkludert forprøver).

Kontinuering

Uteblivelse helt eller delvis fra et orkesterprosjekt uten permisjon, eller annen gyldig grunn, vil normalt medføre at faget Orkester ikke blir godkjent ved endt studium.

Høgskolen vil søke om å gjennomføre kontinuering i løpet av første studieår etter studiets avslutning. Kontinuering gjennomføres ved deltakelse i ensembler i et omfang som bestemmes av høgskolen.

 

Sist oppdatert: 8. november 2016