Øre for musikk - om å undervise i hørelære

Hele Musikkhøgskolens gehørmiljø stiller som kursholdere når vi tilbyr et didaktisk kurs om gehørtrening med boken "Øre for musikk" som utgangspunkt.

  • Torsdag 9. mars 2017
  • 09.30
  • Fellesrommet (139)
  • 1.990,- inkl kursmateriell og lunsjer
Meld deg på

Medvirkende

Anne Katrine Bergby - førstelektor

Inger Elise Reitan - dosent

Gro Shetelig - dosent

Victoria Jakhelln - universitetslektor

Ingunn F. Øye - dosent

Åshild Watne - førstelektor

Guro Gravem Johansen - førsteamanuensis

Program