adorno-heads.png

Adornoseminar

Velkommen til åpent seminar om den tyske sosiologen, filosofen, musikologen og kunstteoretikeren Theodor W. Adorno (1903-1969) 19. oktober på Musikkhøgskolen.

  • Onsdag 19. oktober 2016
  • 18.00
  • Fellesrommet (139)

Program

18.00-18.15 Velkommen

18.15-18.45 Foredrag 1: «Musikk som avmytologisert bønn, befridd fra innvirkningens magi: Motiver i Th. W. Adornos musikkestetikk.»
Ved professor Ståle Wikshåland, institutt for musikkvitenskap, UiO.

18.45-19.00 Pause

19.00-19.30 Foredrag 2: «Kunst, etikk, og musikerens ansvar: Adornos framførelsesteori - fortsatt relevant?»
Ved førsteamanuensis Arnulf Mattes, senter for Griegforskning, UiB.

19.30-20.00 Spørsmål og diskusjon

Omtale

Theodor W. Adorno (1903-1969) var en av grunnleggerne av Frankfurterskolens kritiske teori, og regnes blant det tjuende århundrets ledende tenkere. Gjennom verker som Dialektik der Aufklärung (med Max Horkheimer), Negative Dialektik og Ästetische Theorie har han befestet sin posisjon innenfor filosofi, sosiologi og musikkvitenskap. Adorno virket i tillegg som musikkritiker og komponist.

Innenfor musikkfeltet er Adorno blant annet kjent for sitt forsvar av den modernistiske musikken (han var selv elev av Alban Berg), og på den annen side, hans skarpe kritikk av populærmusikken og resten av «kulturindustrien». Vi ønsker velkommen til en kveld med innlegg av to fremtredende forskere, og spennende diskusjoner om en tenkning som inspirerer og provoserer.

Adornoseminaret arrangeres på initiativ fra to av Musikkhøgskolens ph.d.-stipendiater Bendik Fredriksen og Henrik Holm.