al Khowarizmis mekaniske orkester
al Khowarizmis mekaniske orkester. Foto: Christian Blom

Al khowarizmis mekaniske orkester

Elektromagnetiske installasjoner knyttet til Christian Bloms stipendiatprosjekt ved Norges musikkhøgskole. Se installasjonen mandag 2.- fredag 6. november kl. 10.00 - 14.30. Neste uke - ny installasjon.

 • Mandag 2. november 2015
 • 10.00
 • Norges musikkhøgskole, hus 2 (Nordøstre trappehus)
 • Gratis

Omtale

I hele november viser kunststipendiat Christian Blom installasjonene Trio for streng, pinne og lyspære (2015), On Speed (2013), Trio for dansende tråd, lyspære og klokke med demper (2013) og al Khowarizmis mekaniske orkester (2011).

Første verk ut er al Khowarizmis mekaniske orkester, som Christian Blom selv har skrevet en tekst om.

Det finnes en liten bryter opplyst av en diode, denne er montert på et stativ som stikker ut fra installasjonen. Når dioden er opplyst kan publikum trykke for å sette i gang en musikk, og al-Khowarizmis Mekaniske Orkester spiller en musikk. Et forslag til en musikk, som for å si: dette kan også være musikk, eller: slik kan man organisere lyd, lys og bevegelse i et musikalsk forløp.

Hvordan skapes musikken?

Den automatiserte komponisten, programvaren, er konstruert som en samling terninger, metronomer og rastere. Ved å trykke på dioden utløser man et vell av terningkast som setter rammer for hva musikken kan være ved å tallfeste yttergrenser for musikkens parametere.

Rastrenes masketetthet velges og metronomene settes i gang. Tempo skal være mellom 50 og 70, 30 prosent av disse slagene slipper gjennom og fordeler seg over tre instrumenter i to sjikt.

Man får en porøs sats, lange mellomrom og forhåpentligvis har strengene eller fløyten falt på valget av lengre toner, hvorpå man vil få linjer mot en bakgrunn av punkter. Eller det hele detter fra hverandre som lydstruktur, tidsintervallene blir for lange, tempoet synker og til slutt rakner satsen fullstendig.

Sjikt og dramaturgi

al-Khowarizmis... kan glimte til. Når instrumentene legges i tre eller flere sjikt og har ulike lengder, startpunkt og rytmer, får man et spill internt i tydelige avgrensede sjikt og spillet som oppstår sjiktene imellom. Strukturen får en dramaturgi, et spill på teksturelle variasjoner og en tydelig form. Det oppstår en interessant musikk.

Andre ganger faller instrumentene inn i samme sjikt og spiller det de tror oppfattes som unisont. Dette nesten samtidige er viljen til å være presis som i praksis butter i de mekaniske leddene og den fysiske verdens særegne utfordringer – tyngdekraft og annen motstand man skal finne seg i.

Når blir det musikk?

Men det kan bli en unison musikk i lytterens hode. Om man skjønner hvor musikken vil og legger til det som mangler, da limer man hendelser sammen til enheter og skaper en taktfast haltende gange, en jevnt rytmisk musikk. Andre ganger kan det knapt kalles musikk, eller i det minste risikerer begrepet samspill å tømmes for sitt innhold.

Klokkene hamrer i vei på en klokke. Uten variasjon i tonehøyde og i et irregulært mønster blir det bare irriterende. Om så en streng i tillegg virrer opp og ned en skala litt formålsløst, og uten noensinne å sette tonen før den glir videre, da driver de med hvert sitt, samtidig, men det er det hele. Potensialet for musikk er der, det klaffer bare ikke i sammensettingen, mønsteret setter seg aldri, stadig nytt innenfor en kjedelig palett.

Vær tålmodig lyttende!

Heldigvis er det sjeldent slik, men i gråsonene finnes interessante strukturer og al-Khowarizmis Mekaniske Orkester tilbyr den tålmodige et dypdykk i en verden av mulige musikker. Et nett av mulige forbindelser der lytteren kan veve sin musikk utfra tilgjengelige tråder.

Helt sentralt står tanken om musikk som noe man skaper ved aktivt å lytte strukturer inn i et sonisk materiale, det fjerner behovet for komponisten. Påstanden er et ytterliggående synspunkt men ikke uten et fnugg av sannhet. Og dette fnugget er basis for al-Khowarizmis Mekaniske Orkesters musikk.

Christian Blom 2011

Omreisende orkester

Orkesteret har besøkt følgende visningsarenaer:

 • Ircam, Paris
 • Kinetica, London
 • Music Tech Fest, London
 • Milton Keynes Art Gallery, UK
 • Nordic Music Days, Island
 • World Music Days, Belgia
 • Ultima, Oslo
 • Metamorf, Trondheim
 • Lydgalleriet, Bergen
 • Audio Art Festival, Polen

Bloms stipendiatprosjekt

Installasjonene er knyttet til Bloms stipendiatprosjekt ved Norges musikkhøgskole, «Organisert tid - Strategier for transmedial komposisjon». I «Organisert tid» utvikler Blom komposisjonsstrategier for organisering av «noe» i tid.  Dette «noe» må gjerne være lyd, men kan også være for eksempel lys og bevegelse.

Hvor og når finner du installasjonene?

Verkene stilles ut en uke av gangen i det nordre trappehuset i 2. hus (det nyeste bygget), der sola aldri skinner men hvor gråtonene i dagslyset er særlig vakre.