Aleksandra Griffiths Vårfantasi masterkonsert

Vårfantasi - en musikalsk reise mot våren

Masterkonsert

  • Lørdag 22. februar 2014
  • 13.00
  • Deichmanske bibliotek, Hovedbiblioteket

Medvirkende

Verkene vil bli fremført av studenter fra Norges Musikkhøgskole: Daniel Reith (klaver), Daniel Spogis (klaver), Aleksandra Griffiths (klaver) og Juni Teie (Sopran).

The works will be interpretated of the students from NMH: Daniel Reith (piano), Daniel Spogis (piano), Aleksandra Griffiths (piano) and Juni Teie (Soprano).

Program

Schubert: Fantasi, f-moll, D.940

Debussy: Ariettes Oubliées

--- Pause ---

Stravinskij: Vårofferet - transkripsjon for piano duett

Omtale

Vi ønsker dere hjertelig velkommen til en spesiell konsert som knytter sammen dyp romantisme, impresjonisme og ekspresjonisme sammen.

Disse tre komposisjonene er for tre ulike typer duetter som viser et bredt spekter av utvikling og forandring av uttrykk og materialet musikken har tatt med seg i løpet av kun 85 år. Denne musikalske reisen starter med Schuberts «Fantasi i f-moll» originalt skrevet for fire hender (1828), deretter går videre til Debussy sin «Ariettes Oubliées» for sopran og klaver (1888) helt fram til Stravinskij sin legendariske «Le Sacre du printemps», også kjent som «Vårofferet», i versjonen skrevet av komponisiten selv for fire hender (1913). Mens Schuberts Fantasi ble komponert i komponistens siste leveår, bevisst på at han snart skulle dø, ble  Stravinskij sitt «Våroffer» og Debussy sin sangsyklus komponert i deres tidlige til midtre fase av livet.

English:

We warmly invite you to a special concert in connection of deep romantic, impressionism and expressionism. These three works for three different kind of duets will show the extreme wide development and changing of expression and material that the music could take within just 85 years, started with Schuberts Fantasy in f minor originally for four hands (1828) over Debussy’s «Ariettes Oubliees» for voice and piano (1888) till Stravinsky’s legendary "Le Sacre du printemps" in the version of the composer for four hands (1913). While Schuberts «Fantasy» is written in his last year of living, conscious that he would die, Strawisky's "Le Sacre du Printemps" and Debussy song cycle are composed in their early till middel period.