Natasha Barrett 2 web2000.jpg
Foto: Kyrre Lien

Ambisonics

Velkommen til konsert med nye verk, komponert og framført av masterstudentar i elektroakustisk komposisjon.

  • Torsdag 28. februar 2019
  • 18.00
  • Levinsalen
  • Gratis

Omtale

Konserten blir framført over 3Das 24-kanals Genelec høgtalaroppsett og viser resultata frå ein intensiv workshop om spatialisering og komposisjon, med Ernst van der Loo, Mike McCormick, Mako Gviniashvili og Giuseppe Pisano. Natasha Barrett presenterer også komposisjonsutdrag frå sin forsking om manipulering av lydmiljø frå verkelegheita, i ambisonics på eit høgare nivå.