«An die Musik» eller «À la musique»

Det tyske og franske romanseseminaret blir avslutta med ein spennande og variert konsert.

  • Torsdag 3. mars 2016
  • 18.00
  • Levinsalen
  • Gratis

Medvirkende

Eirin Kvamo Løvstad (sopran)
Elisabet Voll Ådnøy (sopran)
Renate Ekerhovd (sopran)
Lars Haugbro (hammarklaver)
Gunnar Sama (klaver)
Matti Hirvonen (klaver)

Omtale

Her møter du songarar frå tredje klasse som syng songar frå første Wienerskolen med hammarklaver til Strauss, og frå bergerettes til Messiaen. Humor og alvor møtest, tre høge sopranar og tre pianistar.