ElineNygaard
(Foto av E. Nygaard)

Anne Eline Riisnæs: ”Ved klaviaturet med Eline Nygaard”

Klaverdagene

Faglig presentasjon. Anne Eline vil presentere deler av sitt bokprosjekt om klaverpedagogen Eline Nygaard (1913-2011), og i dag vil det utelukkende bli lagt vekt på noen av Elines tanker og metoder knyttet til det klavertekniske håndverket, bl.a. gjennom private videoopptak.

  • Fredag 15. februar 2013
  • 10.30
  • Levinsalen

Program

Eline Nygaard (1913-2011) virket som klaverpedagog i nesten åtti år. Født og oppvokst i Sandefjord. Klaverstudier med bl.a. Dagmar Walle-Hansen, Simon Barere og Nils Larsen.

Klaverdebuten fant sted i Oslo i 1939, og deretter fulgte en rekke konserter, solistoppdrag med bl.a. Filharmonien i Oslo og Harmonien i Bergen, foruten tallrike konserter og opptak for NRK.

Eline Nygaard var i mange år ansatt som klaverpedagog ved Institutt for musikkvitenskap, UiO. Hun var en høyt skattet pedagog, og mellom 30 og 40 elever har opp gjennom årene debutert under hennes veiledning.

«Har du opparbeidet et grunnlag, har du alltid noe å komme tilbake til», sa Eline. Hun så det nærmest som sin livsoppgave å få elevene til å kjenne velvære ved instrumentet, og var genuint opptatt av å få dem til å oppleve tryggheten og mulighetene som ligger i et gjennomarbeidet, teknisk grunnlag.

Under presentasjonen i dag vil det utelukkende bli lagt vekt på noen av Elines tanker og metoder knyttet til det klavertekniske håndverket, bl.a. gjennom private videoopptak.

Omtale

Foredraget er en del av tre dager med musikalsk og verbal formidling, på gamle og nye klaver! Programmet vil dreie seg rundt klaverspill før og nå, og særlig ta for seg Beethoven og hans samtidige. Hammerklavernestoren Malcolm Bilson fra Cornell University i USA vil holde mesterklasser, foredrag og konserter. Kolleger fra Musikkhøgskolen og Griegakademiet står for konserter og faglige presentasjoner. Klaverdagene blir avsluttet med en minnekonsert for Benny Dahl-Hansen (1923-2011), tidligere klaverpedagog og rektor ved Musikkhøgskolen.

Les mer om Anne Eline Riisnes

Les egen artikkel om Klaverdagene - omtale og program