Åpen undervisning med Frithjof Martin Grabner (kontrabass)

Grabner er professor i Leipzig

  • Torsdag 24. november 2016
  • 10.00
  • Rom 415
  • Gratis