Åpen undervisning med Frithjof Martin Grabner (kontrabass)

Grabner er professor i Leipzig.

  • Fredag 25. november 2016
  • 10.00
  • Rom 415
  • Gratis