Seminar og mesterklasser med Bernard Salles - kontrabassist/komponist/dirigent

Salles vil undervise studentene i sine egen komposisjoner og bassteknikker 5. og 6. februar. Arrangeres i samarbeid med Arne Nordheim-senteret.

  • Onsdag 5. februar 2014
  • 14.00
  • 415