Åpen undervisning med Christine Hoock - kontrabass

Christine Hoock - tysk, velrennomert og allsidig solist og kammermusiker holder åpen undervisning på Musikkhøgskolen 17., 18. og 19. april.

  • Onsdag 17. april 2013
  • 11.00
  • 415