«Auda – der forsvann dei iøyrefallande melodiane og dei kjende og kjære dur- og molltoneartane» – ein klaverkonsert

Klaverstudentar av Einar Henning Smebye framfører verk som viser vilke vegar ulike 1900-talls komponistar gradvis tok ut av tradisjonell tonalitet og inn i ukjend farvatn.

  • Torsdag 10. mars 2016
  • 19.30
  • Levinsalen
  • Gratis

Program

Maurice Ravel: Jeux d’eaux  
Liudmila Savchenko

Aleksandr Skrjabin: Sonate nr 9 «Svart messe»
Eirik Haug Stømner

Arnold Schönberg: frå 3 Klavierstücke, op 11 nr 1 og 2
Brage Nordseth Berven

Fartein Valen: Intermezzo op 36
Sivert Blindheim

Sergej Prokofjev: Sonate nr 6, 1. sats
Jonas Aune