Batagrand/Extended Ground

Batagrand er et forum av perkusjonister, som er et nytt utspring fra Batagra-kollektivet etter i av Jon Balke. De bruker spilleteknikker fra Wolofmusikken og utvikler samtidsmusikk basert på orginale ideer. Nå møter de Extended Ground bestående av 11 slagverkere på scenen. 

Medvirkende

Helge Norbakken
Snorre Bjerck
Jon Balke
Thomas Strønen
Johan Simonsen
Steinar Mossige
Henrik Håland
Martin Ulvin
Oskar J. Rydh
Magnus Eide
Ivar M. Ashei

Omtale

Batagrand

Batagrand er et nytt utspring fra Batagraf -kollektivet. Batagraf er et forum av perkusjonister sprunget ut fra en ide av Jon Balke tidlig på 2000-tallet. Gruppen har skapt en rekke vellykkede prosjekter rundt omkring i Europa i samarbeid med forskjellige solister som Jaap Blonk, Sidsel Endresen, Are Henriksen, Nils Petter Molvær, og i prosjektet Pratagraf med Are Kalvø og Espen Beranek Holm. De har også spilt i prosjektet On Anodyne med Trondheim Voices.Gjennom studier i Gambia og Senegal har de gått dypt inn i spilleteknikker fra Wolofmusikken, men har hele tiden hatt fokus på å utvikle samtidsmusikk basert på originale ideer.

I Batagrand har de invitert inn slagverksensemblet Extended Ground som ledes av Thomas Strønen. Extended Ground er et ensemble Thomas startet for 6 år siden, som en arena for polyfon musikk lært på gehør. Ensemblet spiller originalmusikk komponert av Thomas med solister som Arve Henriksen, Eivind Aarset, Torben Snekkestad og Prakash Sontakke. Extended Ground har gjort to studiereiser til Gambia for å dykke ned i Wolofmusikkens verden. Musikken bærer preg av underfundig rytmikk og massive groove som stadig setter dansefoten på prøve. I dette prosjektet vil begge gruppene møtes under Jon Balkes ledelse og dykke inn i et univers av en ny eksplosiv språkbasert rytmikk, snublende, rykkete  og dynamisk, slik vi er vant til å forme våre setninger når vi snakker.