Beethoven 2.jpg

Beethoven-maraton

Studentane til Marianna Shirinyan og Thorleif Thedéen framfører alle verka for cello og klaver av Ludwig van Beethoven.

Omtale

Konserten er i tre avdelingar med ein total varighet på ca. fire til fem timar. Det er lov å komme og gå undervegs.