Bjørn Vidar Ulvedalen - orgel

Masterkonsert - eksamen

”Inspirert av Bach”

  • Fredag 24. mai 2013
  • 11.00
  • Lindemansalen

Program

Johann Sebastian Bach (1685-1750): 5 kanoniske variasjoner over ”Vom Himmel hoch”  (1747), BWV 769

Ludvig Mathias Lindeman (1812-1887): Kanoniske variasjoner over ”Våkn opp og slå på dine strenger” (1836)

Franz Liszt (1811–1886): Preludium og fuge over B-A-C-H (1852)

Improvisasjoner over Lindemankoraler i stil à la Bach