Even Ruud og Tom Næss
Bokens redaktører, Tom Næss (t.v.) og Even Ruud

Boklansering: Musikkterapi i praksis

Lyden av Musikkhøgskolen 2017

Det finnes mange gode og spennende fortellinger fra musikkterapien. Musikkhøgskolens senter for forskning om musikk og helse (CREMAH) lanserer denne dagen en ny bok med unike fortellinger fra musikkterapeuters praksis.

  • Søndag 26. mars 2017
  • 15.30
  • Formidlingssenteret, Operaen
  • Gratis

Program

CREMAH («Centre for Research in Music and Health» ved NMH) har gleden av å invitere publikum til boklansering av "Musikkterapi i praksis", en unik samling av praksisfortellinger fra musikkterapien.

Musikk er så mye, og noen ganger er musikk og musisering en støtte og hjelp for mennesker i en vanskelig livssituasjon. Musikkhøgskolen utdanner musikkterapeuter til å arbeide med musikk for å fremme livskvalitet og helse hos dem som trenger det. Det kan f.eks. være barn på sykehus, barn og unge voksne på institusjoner for psykisk helsevern, barn med spesielle behov, innsatte i fengsel, sårbar ungdom, gamle med demens, fysisk sykdom og svekket hukommelse, etc. På denne boklanseringen vil publikum høre (lyd) og se (video) fra musikkterapien.

Som en del av lanseringen vil vi høre Venjas Harem, et jenteband som har sitt utspring i prosjektet «Musikk i fengsel og frihet». Prosjektet ble etablert av musikkterapeut Venja Ruud Nilsen i 1991 som et tiltak for å gjøre innsatte bedre rustet til å mestre fritiden etter løslatelse. 

Boka selges rett etter lanseringen, sammen med alle andre bokutgivelser om musikk og helse fra senteret.