brahms 2.jpg

Brahms-maraton

Høyr alle klaververka til Johannes Brahms (1833-1897) samla på ein og same dag. Håvard Gimses klaverstudentar fordeler jobben mellom seg i løpet av ein maratonkonsert frå morgon til kveld. Det blir også meisterklasser og foredrag.

  • Lørdag 23. april 2016
  • 12.00
  • Levinsalen
  • Gratis

Medvirkende

Konferansier/innleder: Professor Dag Østerberg

Pianister:
Christian Grøvlen
Ellisiv Tandberg
Xixi Marlene Karlstrøm
Daniel Reith
Kasper Furnesvik
Anna Kienast
Vivian Louise Tsui
Julie Ye
Olga Jørgensen
Samuel King
Emil Duncumb

Program

Klaververka av Johannes Brahms:

Op 1 – Klaversonate nr 1 i C-dur (1853): Christian Grøvlen

Op 2 – Klaversonate nr 2 i fiss-moll (1853): Ellisiv Tandberg

Op 4 – Scherzo i ess-moll (1851): Xixi Marlene Karlstrøm

Op 5 – Klaversonate nr 3 i f-moll (1853): Daniel Reith

Op 9 – Variasjonar over eit tema av Robert Schumann i fiss-moll (1854): Kasper Furnesvik

Op 10 – Fire balladar (1854): Anna Kienast

- - pause - -

Op 21 – To sett med variasjonar: Vivian Tsui
1: Elleve variasjonar over eit originalt tema i D-dur (1857), 2: Fjorten variasjonar over ein ungarsk melodi i D-dur (1854)

Op 24 – Variasjonar og fuge over eit tema av Händel (1861): Daniel Reith

Op 35 – Variasjonar over eit tema av Paganini (1863):
Del 1: Olga Jørgensen, Del 2: Vivian Louise Tsui

Op 39 – Seksten valsar (1865): To versjoner arrangert fra den fire-hendige versjonen: Julie Ye og Olga Jørgensen (blanding av solo og fire-hendig)

Op 76 – Åtte stykke (1878): Samuel King
1: Capriccio i fiss-moll, 2: Capriccio i h-moll,
3: Intermezzo i Ass-dur, 4: Intermezzo i B-dur, 5: Capriccio i ciss-moll, 6: Intermezzo i A-dur, 7: Intermezzo i a-moll, 8: Capriccio i C-dur

Op 79– To rapsodiar (1879): Julie Ye

- - pause - -

Op 116 – Sju fantasiar (1892): Siril Valberg
1: Capriccio i d-moll, 2: Intermezzo i a-moll, 3: Capriccio i g-moll, 4: Intermezzo i E-dur, 5: Intermezzo i e-moll, 6: Intermezzo i E-dur, 7: Capriccio i d-moll

Op 117 – Tre intermezzi (1892): Kasper Furnesvik
1: i Ess-dur, 2: i b-moll, 3: i ciss-moll

Op 118 – Seks stykke (1893): Emil Duncumb
1: Intermezzo i a-moll, 2: Intermezzo i A-dur, 3: Ballade i g-moll, 4: Intermezzo i f-moll, 5: Romanse i F-dur, 6: Intermezzo i ess-moll

Op 119 – Fire stykke (1893): Xixi Marlene Karlstrøm
1: Intermezzo i h-moll, 2: Intermezzo i e-moll, 3: Intermezzo i C-dur, 4: Rapsodi i Ess-dur

Omtale

Om ein ønskjer det, kan verka delast inn i tre epokar: Den tidlege epoken inneheld tre store klaversonatar, ein kort Scherzo, Schumann-variasjonane og Balladane, op 10. Den midterste perioden har fire ulike sett av variasjonsverk pluss valsane som også finst i firhendig versjon, Klaverstykke op 76 og Rhapsodiar op 79. Den seine perioden inneheld fire viktige sett med kortare klaverstykke.

Alle desse verka byr på store musikalske opplevingar for publikum, og fine utfordringar for unge pianistar i rivande utvikling. Klaververka til Brahms er ein del av den vestlege kulturarven, og ei framføring av denne musikken får ein ikkje like ofte oppleve som kammermusikken hans. Difor kan det vere vel verdt å ta turen til Levinsalen denne ettermiddagen, for å høyre delar av - om ikkje heile – konserten på nærare 7 timar.

Velkommen!
Venlig helsing Håvard Gimse

alt