Carl Anders Nilsen dirigerer Oslo symfoniorkester

Masterstudent i dirigering og Oslo symfoniorkester i et program som inneholder blant annet Beethovens nydelige 7. symfoni og Mozarts klaverkonsert i d-moll med Dorina Komani som pianosolist.

Medvirkende

Oslo symfoniorkester

Carl Anders Nilsen (dir)

Dorina Komani (klaver)

Program

Felix Mendelssohn Bartholdy (1809 - 1847):
Ruy blas overtyre, op. 95

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791):
Klaverkonsert nr 20 i d-moll, Kv. 466
- Allegro
- Romanze
- Allegro assai

Ludvig van Beethoven (1770 - 1827):
7. symfoni i A-dur, op. 92
- Poco sostenuto - Vivace
- Allegretto
- Presto - Assai meno presto
- Allegro con brio

Omtale

altCarl Nilsen 

Carl Nilsen er en ung norsk dirigent. Han har studert utøvende klarinett ved Barratt Dues musikkinstitutt med Fredrik Fors (Oslo Filharmoniske Orkester) som lærer. Fra høsten 2014 er han student ved mastergradsstudiet i orkesterdirigering ved Norges musikkhøgskole, med Ole Kristian Ruud som hovedlærer. Øvrig direksjonsundervisning har vært ved Alf Årdal, Eldar Nilsen og Eivind Gullberg Jensen. Carl Nilsen har blant annet jobbet med Norsk barnesymfoniorkester, Barratt Dues Unge Symfoniorkester, Amman Symfoniorkester, Minsk kammerorkester, Oslo Symfoniorkester og Forsvarets stabsmusikkorps. 

I tillegg har han arbeidet med en rekke studierelaterte ensembler ved Norges musikkhøgskole og Barratt Dues musikkinstitutt. Nilsen arbeider også som komponist og arrangør, og hans musikk er blitt framført ved flere anledninger. Høydepunkter er framførelser med Oslo Symfoniorkester og Kristiansand Symfoniorkester. Hans komposisjonsundervisning har vært ved Wolfgang Plagge og Bjørn Bolstad Skjelbred. Foto: Morten Brakestad

Om musikken

Felix Mendelssohn Bartholdys Ruy Blas overtyre

«Om Mendelssohn hadde kalt sine énsatsige orkesterverker «Symfoniske dikt», som Liszt senere gjorde, ville han idag vært kjent som skaperen av programmusikk og ville tatt plass i begynnelsen av en ny epoke istedenfor sist i en gammel. Han ville blitt referert til som den første av de moderne romantikere, ikke den siste av de klassiske komponister.» 

   ~ Felix Weingartner: Die Symphonie nach Beethoven 1898.

Ruy Blas Overtyre, op. 95 ble komponert i 1839 til Victor Hugos roman ved samme navn. Historien utspiller seg i 1699 rundt Dronning Maria de Neubourg av Spania. Den listige Don Salluste de Bazan vil hevne seg på henne for å ha blitt avvist. Han kler ut sin slave, Ruy Blas, som adelsmann og introduserer ham ved hoffet. Ruy Blas gjør karriere og ender opp som minister. Han reformerer lover og vinner dronningens hjerte. Don Salluste de Bazan avslører hele opplegget og fornedrer Ruy Blas. Det hele ender med at Ruy Blas dreper de Bazan og tar sitt eget liv. Dronningen erklærer sin kjærlighet til Ruy Blas før han dør. 

Ruy Blas får status som martyr. 

Wolfgang Amadeus Mozarts klaverkonsert nr 20

Fra Mozarteums kalender, «Mozart day by day»

- Torsdag 10. Februar 1785: Wien: Komponerer ferdig pianokonsert i d-moll Kv. 466

- Fredag 11 Februar 1785: Wien: Får avslag på sin søknad om medlemskap i Tonkünstler-Societät (Wiens samfunn for musikere)

Pianokonsert i d-moll, Kv. 466 er Mozarts pianokonsert nummer 20. Den ble komponert i 1785 da Mozart var 29 år gammel. 

Ifølge affektlæren, som er læren om toneartenes innbyrdes symbolikk og karakteristikk, så går konsertens to yttersatser i den melankolske tonearten, d-moll. Romanzen i midten går i den samvittighetsfulle og håpende tonearten, B-dur. Konserten ender i seiertonearten D-dur. 

Franz Schubert sa i sin dagbok at Mozart mer enn noen andre har bidratt til å gjøre verden til et bedre sted. 

Ludvig van Beethovens symfoni nr 7

«Når jeg åpner øynene mine må jeg sukke, for det jeg ser er i strid med min religion, og jeg må forakte den verden som ikke vet at musikk er en høyere åpenbaring enn all visdom og filosofi.»

   ~ Ludwig van Beethoven, sitert av Bettina von Arnin, brev til Goethe, 1810

Beethovens 7. symfoni i A-dur, op. 92 ble komponert mellom 1811 og 1812 i Teplice, nåværende Tsjekkia. Ved urframføringen i 1813 framførte man også Beethovens komposisjon, Wellingtons seier (over Napoleon).

Det hele var en veldedighetskonsert for invalide soldater fra slaget ved Hanau.

Man kan høre Beethovens budskap om fred og hvordan denne symfonien er en feiring av livet. 

Tekst: Carl Anders Nilsen